Koncert finałowy

26 października 2019 r.

podsumowanie projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2019”

” Folklor ziemi podlaskiej w tańcu, muzyce i śpiewie”