ZAPRASZAMY NA WARSZTATY I – 30 lipca 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach na wspólne warsztaty kulturowo-taneczne z zespołem „Żemerwa”. Różnorodność kulturowa, wpływy kultury białoruskiej na mieszkańców Podlasia. Poznamy biały śpiew, muzykę, stroje i taniec podlaskich Białorusinów. Ze swojej strony pokażemy im nasze tańce podlaskie. Zwiedzimy i poznamy historię Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.