Misja

 Misja Stowarzyszenia PODLASKIE KUKUŁKI:

1.      Integracja środowiska i tworzenie więzów koleżeńskich byłych i obecnych członków Zespołu Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki” oraz jego przyjaciół;

2.      Wspieranie Zespołu we wszelkich działaniach mających na celu podniesienie jego poziomu artystycznego i usprawnienie jego funkcjonowania;

3.      Upowszechnianie i popularyzowanie osiągnięć artystycznych i kulturalnych Podlaskich Kukułek;

4.      Podejmowanie wszechstronnych działań zmierzających do podtrzymywania tradycji narodowej, ochrony dóbr kultury, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, poprzez popularyzację muzyki, pieśni i tańca ludowego a w szczególności regionu podlaskiego

5.      Pozyskiwanie funduszy na rozwój i promocje;

                                                                                                              Członkowie Stowarzyszenia