O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „PODLASKIE KUKUŁKI” (KRS: 0000751504) powołane zostało do życia we wrześniu 2018 roku w celu wspierania Zespołu Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki” działającego przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim. Powstało ono z inicjatywy grupy przyjaciół, absolwentów, tancerzy oraz muzyków „Zespołu Pieśni i Tańca Podlaskie Kukułki”.

Głównym celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska i tworzenie więzów koleżeńskich byłych i obecnych członków Zespołu, podejmowanie wszechstronnych działań zmierzających do podtrzymywania tradycji narodowej, ochrony dóbr kultury, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej poprzez popularyzację i kultywowanie polskiej muzyki, pieśni i tańca ludowego w szczególności regionu podlaskiego, wspieranie kierownictwa i rady Zespołu we wszelkich działaniach mających na celu podniesienie jego poziomu artystycznego i usprawnienie jego funkcjonowania a także pozyskiwanie środków finansowych na rozwój i promocje.

W ciągu kilku miesięcy swojej działalności członkowie Stowarzyszenia pozyskali środki m.in. z projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – „Podlaskie lokalnie” na stworzenie materiałów reklamowych, strony internetowej, podniesienie kompetencji i kwalifikacji członków stowarzyszenia i wolontariuszy poprzez zorganizowanie warsztatów, szkoleń, spotkań.Chcemy rozwijać Naszą działalność, aktywizować lokalną społeczność ale także nieformalne grupy oraz Stowarzyszenia działające na terenie miasta, gminy i powiatu. Dzięki Stowarzyszeniu możliwe będzie sfinansowanie wielu inicjatyw Zespołu m.in. wyjazdów na przeglądy i festiwale folklorystyczne, wsparcie członków oraz zakupy niezbędne do działalności bieżącej Zespołu. Stowarzyszenie planuje na bieżąco uzupełniać garderobę Zespołu oraz przeprowadzać jej renowację.Działalność Stowarzyszenia to także ukłon w kierunku historii tego zasłużonego dla kultury regionu Zespołu, jego członków a także podziękowanie za wszystkie lata spędzone w tej wspaniałej grupie społecznej.

Swoje cele statutowe będziemy realizować poprzez działalność sceniczną, organizowanie imprez artystycznych, warsztatów, festiwali, spotkań z artystami i twórcami ludowymi, prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie polskiej tradycji ludowej. Środki gromadzone przez Stowarzyszenie planujemy przeznaczać na zakup nowych oraz renowację starych strojów, akcesoriów, instrumentów muzycznych, narzędzi oraz materiałów i sprzętów dydaktycznych, organizowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych z profesjonalnymi trenerami i choreografami, mających na celu przybliżenie folkloru i podnoszenie wartości artystycznych Zespołu. Planujemy dokonać zakupu reprezentacyjnych t-shirt, spódnic, butów, koszulek oraz  bluz i polarów z logo Zespołu. Na zakupionych materiałach zamierzamy umieszczać logo potencjalnego sponsora – partnera – przyjaciela Zespołu.

Stowarzyszenie PODLASKIE KUKUŁKI to organizacja, która kultywuje tradycję poprzez regionalny taniec, śpiew, obyczaje i stroje. Opieramy swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

Jeżeli lubisz robić to co my i zgadzasz się z naszymi celami – dołącz do nas!!!

Czekamy na Wasze pomysły i zapraszamy Wszystkich chętnych do współpracy.