Zarząd stowarzyszenia

Iwona Zacharczuk – Prezes Zarządu
Edyta Gawryluk – Sekretarz

Dorota Borowik – Skarbnik
Dariusz Piotrowski – Członek Zarządu
Wiesław Skorbiłowicz – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Bożena Sokołowska – Przewodnicząca
Ilona Kamieńska – Członek Komisji
Agnieszka Konwent – Członek Komisji