WARSZTATY II – 4 sierpnia 2019 r. – Kolonia Boćki

W Kol. Boćki dzięki uprzejmości organizatorów warsztatów tkackich organizowanych przez Fundację OKOLICA, Stowarzyszenie mogło zorganizować swoje drugie warsztaty kulturowo – taneczne jako imprezę współtowarzyszącą. To było wspaniałe posunięcie, dzięki któremu w warsztatach mogły uczestniczyć osoby m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Warszawy i okolicznych miejscowości.

Magdalena Stopa – Prezes Fundacji OKOLICA: To był cudowny czas spędzony ze Stowarzyszeniem Podlaskie Kukułki. Artyści pięknie wtopili się w charakter warsztatów tkackich, uzupełnili ich wartość kulturową swoim śpiewem i tańcem. Uczestnicy byli zachwyceni! Nawet nasza twórczyni ludowa została porwana do tańca. To był ciekawy i bardzo udany warsztat, nie tylko dla organizatorów, ale również dla osób biorących w nim udział. Zapamiętamy go na długo.