Historia Zespołu Pieśni i Tańca Podlaskie Kukułki

„Podlaskie Kukułki” należą do najbardziej rozpoznawalnych w naszym regionie zespołów artystycznych, czerpiących z rozległego bogactwa ludowych piosenek, obrzędów, tańców i przyśpiewek. Nazwa zespołu wiąże się ze słowami dawnej piosenki, która wielokrotnie rozbrzmiewała podczas występów: „Kukułeczko, gdzieżeś przebywała, żeś tak długo u nas nie kukała…”.

Historia Zespołu Pieśni i Tańca Podlaskie Kukułki rozpoczęła się w 1972 roku, kiedy grupa entuzjastów, dostrzegających potrzebę podtrzymywania i wzbogacenia rodzimego dziedzictwa kulturowego podjęła inicjatywę utworzenia zespołu ludowego. Wśród nich poczesne miejsce zajął mgr inż. Aleksander Wiśniewski – ówczesny dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Bielsku Podlaskim oraz Mikołaj Turkowicz – nauczyciel tejże szkoły. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu udało się zorganizować zespół o unikalnym klimacie, propagujący wyjątkowe wartości nagromadzone przez wieki w kulturze ludowej.

Podlaskie Kukułki były początkowo zespołem wokalnym. Później zakupiono stroje i tak powstał zespół regionalny, który w pierwszych latach swej działalności czerpał repertuar z okolic Bociek, Ciechanowca, Brańska i Bielska Podlaskiego. Proponowany program szybko rozszerzył się o pieśni ludowe i patriotyczne oraz opracowania tańców innych regionów Polski, a nawet świata. Wśród najciekawszych propozycji zespołu, przedstawianych zarówno na scenie, jak i w plenerze, można wyróżnić suity różnych regionów Polski – podlaskie, kurpiowskie, łowickie, rzeszowskie, sądeckie, oraz obrazki sceniczne, podtrzymujące pamięć o dawnych zwyczajach, towarzyszących np. nocy Św. Jana, żniwom, swatom, obrzędom weselnym. Członkowie „Kukułek” dbają również o popularyzację tańców narodowych, doceniając w ten sposób rolę, jaką odegrały one w okresie zniewolenia państwa polskiego. Szeroki wachlarz propozycji zespołu pozwala zachwycać się majestatycznym polonezem, spokojnym i nastrojowym kujawiakiem, aż po pełne wigoru mazury, krakowiaki i oberki. Dzięki różnorodności repertuaru, Podlaskie Kukułki zdobyły serca Podlasian i uznanie mieszkańców Europy.

Od początku działalności zespołu Kierownikiem artystycznym jest Mikołaj Turkowicz. Od 2012 roku choreografem zespołu jest Magdalena Sokólska. Skład kapeli od wielu lat niezmiennie tworzą: Eugeniusz Sacharzewski, Witold Drobotko, Jerzy Jaroszuk, Mikołaj Turkowicz. Wymienione osoby jak również całe grono  przyjaciół i członków zespołu tworzyło i tworzy jego historię, zgodnie wierząc, iż bez ciągłości przekazu tradycji nie może istnieć normalnie rozwijające się społeczeństwo. To właśnie „rodzina zespołu” kształtuje niepowtarzalny wzór i klimat zespołu.

Podlaskie Kukułki posiadają własną kapelę oraz ponad 250 kompletów strojów ludowych, różniących się nie tylko pochodzeniem, ale też bogactwem zdobień i materiałami, z których są wykonane. Stroje, choreografia i muzyka w połączeniu z pełną energii młodością i profesjonalizmem członków zespołu, zapewniają obserwującej występy publiczności niezapomniane przeżycia estetyczne i emocjonalne.

Corocznie do zespołu trafia kilkudziesięciu młodych ludzi, którzy uczestnicząc w próbach a potem występach mają okazję do bezpośredniego obcowania z kulturą ludową. Młodzież traktuje pracę w zespole nie tylko jako możliwość rozwijania swoich talentów wokalnych i tanecznych, ale przede wszystkim jako prawdziwą „szkołę życia”, uczącą współdziałania w grupie i odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków. Lata spędzone w zespole, różnorodne wspomnienia związane z licznymi występami, udziałem w festiwalach i wyjazdach zagranicznych owocują zacieśnianiem więzi międzyludzkich oraz motywacją do dalszego rozwoju. Można stwierdzić, że „Podlaskie Kukułki” są kuźnią wielkiej rzeszy animatorów, propagatorów i sympatyków kultury ludowej.

W okresie przeszło 45- letniej działalności zespół koncertował ponad 1570 razy a przygodę artystyczną w zespole miało okazję przeżyć 1550 osób, które swoje zdolności prezentowały przed publicznością w kraju jak i zagranicą. Lista państwa na terenie których występowały „kukułki” jest imponująca – Belgia, Rosja, Białoruś, Turcja, Macedonia, Niemcy, Czechy, Łotwa, Litwa, Bułgaria a ostatnio Włochy.