Kierownictwo zespołu

Mikołaj Turkowicz

Założyciel i ,,dobry duch” zespołu, postać znana wszystkim mieszkańcom Bielska Podlaskiego. Od najmłodszych lat przejawiał uzdolnienia muzyczne, toteż już w piątej klasie należał do zespołu pieśni i tańca ,,Małe Mazowsze” w Boćkach. Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, Pomaturalnego Studium Administracji Rolniczej i Zaocznego Studium Nauczycielskiego – Wydział Rolny w Białymstoku. Ukończył także Białostocki Instytut Muzyczny i Wszechnicę Muzyczną w klasie dyrygentury. Od 1961 roku nieprzerwanie pracował jako nauczyciel zawodu w szkołach rolniczych (SPR Holonki, ZSZROL Bielsk Podlaski), a od ponad 45 lat związany jest z Zespołem Szkół Rolniczych w Biesku Podlaskiem – obecnie Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej. Od 2000 roku nauczyciel dyplomowany. Od 1972 roku pełni funkcję Kierownika artystycznego ,,Podlaskich Kukułek”. Na przestrzeni lat swojej działalności artystycznej prowadził zespoły ludowe i harcerskie: ,,Jutrzenka”- Liceum Medyczne, ,,Ekonomik”- Liceum Ekonomiczne, ,,Małe Podlasie” i ,,Klekociaki”-Boćki, ,,Przepióreczka” i ,,Pospołu”- Bielsk Podlaski.
W 2012 roku razem z Zespołem ,,Podlaskie Kukułki” świętującym 40-lecie działalności – obchodził swoje 50-lecie pracy wychowawczej i artystycznej. Za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej na przestrzeni 55 lat został uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi  (1983), Nagrodą Prezesa Rady Ministrów (1985), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1993) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001), a w 2017 roku – Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.
Członkowie ,,Podlaskich Kukułek” cenią go jako osobę, która mobilizuje i zachęca do aktywnej pracy w zespole. Młodzież wśród licznych zalet ,,profesora”, wymienia: sumienność, profesjonalizm, punktualność oraz umiejętności organizacyjne.

Eugeniusz Sacharzewski

Jego pasją jest folklor, polska muzyka narodowa i muzyka regionalna. W latach 60-tych kształcił się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Białymstoku. W 1976 roku ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Białymstoku oraz 2-letnie studium nauczycielskie w Warszawie o kierunku muzycznym. Zajmował się pracą z młodzieżą w Ognisku Muzycznym. W 1970 roku podjął pracę w bielskiej Szkole Muzycznej. Od 1973 roku związał się z Zespołem Szkół Rolniczych (obecnie Zespołem Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej) jako instruktor muzyczny. Za swoją pracę otrzymał m.in. Medal ,,Zasłużony Białostocczyźnie” oraz ,,Złoty Krzyż Zasługi”. Jego podopieczni z ,,Podlaskich Kukułek” podkreślają ogromne zaangażowanie z jakim oddaje się swojej pracy. Akompaniuje zespołowi na akordeonie, służąc wszystkim dobrymi radami i troszcząc się o wysoki poziom występów.

Magdalena Sokólska

Dyplomowany instruktor „Tańców Polskich”, choreograf młodego pokolenia. Z wykształcenia historyk i technolog żywienia, jednak jej największą pasją jest taniec ludowy, któremu poświęciła niemal całe swoje życie. Od dziecka tworzyła struktury ZPiT Podlaskie Kukułki tańcząc, grając na instrumentach oraz śpiewając. Od 2012 roku prowadzi zajęcia taneczne i jest odpowiedzialna za wszystkie choreografie zespołu. Przez kilka lat swojej pracy zawodowej w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej, w której jest nauczycielem, opracowała „Podlaskim Kukułkom” choreografie do tańców rzeszowskich, sądeckich, kurpiowskich, lubelskich, podlaskich oraz narodowych.